Objednávky

Závaznou se objednávka stává až po potvrzení dodavatelem (je možné, že vámi objednávaný termín je již obsazen). V případě, že bude požadována záloha, je objednávka závazná po uhrazení zálohy v termínu splatnosti.

Peníze za nevyčerpané služby (předčasné odjezdy) se nevrací.