Směr Biskoupky

Zřícenina hradu Templštýn

Hrad byl založen koncem 13. století, ve středověku zde působili templáři. Po zrušení řádu jim byl hrad zkonfiskován a postupně několikrát vystřídal majitele. Objekt postupně pustl a v polovině 16. století vyhořel. V současné době je Templštýn volně přístupnou zříceninou se zbytky příkopů a hradebních zdí.
Zdroj: https://kic-ivancice.webnode.cz/products/zricenina-hradu-templstyn/

Románský kostel sv. Petra a Pavla

Zachovalý románský kostelík je památkou evropského formátu, nachází se v Řeznovicích, místní části Ivančic. Byl vystavěn kolem r. 1160 Přemyslovcem Konrádem Otou, pravděpodobně jako součást zeměpanského dvorce. Ke stavbě se třemi půlkruhovými apsidami byla v 17. století přistavěna barokní loď. V interiéru jsou zbytky gotických maleb a sakristii kostela se nachází kamenná deska s dosud nerozluštěným nápisem. Kostel je přístupný po dohodě.

Směr Ivančice

Kostel Nanebevzetí panny Marie

Současný kostel stojí pravděpodobně na místě, kde stával jeho dřevěný předchůdce. Věž kostela stála původně samostatně a měla obrannou funkci.

Podle nejstarších městských knih, které se bohužel nedochovaly, měl základ k ivančickému kostelu položit sv. Václav. Jedná se spíše o pověst. Pravděpodobnější je, že původní kostel, založený v začátcích přemyslovského státu, byl zasvěcen sv. Václavu. K roku 1221 je uváděn farář Matouš a v roce 1239 se připomíná farář Merkvart, "plebanus de Ywansic". V té době mělo tedy město svou duchovní správu a kostel.

Zdroj: https://kic-ivancice.webnode.cz/products/kostel-nanebevzeti-panny-marie/

Památník Alfonse Muchy - Stará radnice

Dům staré radnice je po kostelu nejstarší budovou na Palackého náměstí. Již na pohled je to patrné, neboť do dnešních dnů si dům zachoval goticko-renesanční vzhled. Stojí na základech původních dvou domů z 15. století, velkoryse přestavěných ve 40. letech 16. století. Vročení na nárožním arkýři z roku 1544 upřesňuje letopočet jeho vzniku. Již při vstupu do budovy zaujmou nádherné hřebínkové a úsečové klenby. Renesančními perlami jsou však dvě sklípkové klenby, jedna v přízemí, druhá v nárožním arkýři v 1. patře. Tento ty náročných renesančních kleneb zde byl uplatněn poprvé na Moravě.
Zdroj: https://kic-ivancice.webnode.cz/products/pamatnik-alfonse-muchy-stara-radnice/

Kostel sv. Jakuba

Pro středověkého křesťana bylo touhou putovat do Svaté země po stopách Ježíšových, do Říma ke hrobu sv. Petra a do Santiaga de Compostela ke hrobu apoštola Jakuba Většího, na samotný konec tehdy známého světa. Pro ivančické věřící to byly touhy nesplnitelné, a proto se zdejší občané později...
Zdroj: https://kic-ivancice.webnode.cz/products/kostel-sv-jakuba/

Cyklostezky

Templářská cyklostezka

Okruhová tématická cyklostezka Templářská. Kolem zřícenin hradů na Oslavě a Jihlavě za pivem Templář 5170, 5199, 403, 403a, 403, 5170 a modré pásové značení Oslavany, Ketkovice, Senorady, Biskoupky , Templštýn , Hrubšice, Řeznovice, Ivančice, Alexovice - Ivančice, Letkovice, Oslavany. Délka 39 km. Zdroj: https://www.ivancicko.com/cyklotrasy-jihozapadniho-brnenska/

Energetická cyklostezka

Tématická okruhová stezka Energetická 5175, 5173, 403 a bílé pásové značení. Od historie do současnosti energetiky přes dvě přehrady na řece Jihlavě. Zámek Oslavany, Nová Ves, Senorady, Mohelno, přehradní hráz Mohelenské přehrady, Mohelenská hadcová step, Dukovany, IC Elektrárny Dukovany, hráz Dalešické přehrady, IC PVE Dalešice, Kramolín, rozhledna Babylon, Mohelno, Oslavany. Délka 48 km.

Zdroj: https://www.ivancicko.com/cyklotrasy-jihozapadniho-brnenska/

Pivovarská cyklostezka

Okruhová tématická cyklostezka Pivovarská 5170, 5199, 403, 5106, 5107, 5175, zelené pásové značení. Z Oslavanského zámeckého pivovaru k Dalešickému pivovaru filmových Postřižin. Trasa: Vhodná pro krosová a horská kola. Oslavany, Čučice, U Jána, Ketkovský mlýn (údolí Oslavy pod zříceninou Ketkovského hradu Levnova), Senorady, Mohelno, rozhledna Babylon, Kramolín, hráz přehrady Dalešice, pivovar Dalešice, kolem zříceniny hradu Rabštejn - přehrada Mohelno, Mohelenská hadcová step, Mohelno, Lhánice, Biskupský kopec - Biskoupky, Nová Ves, Oslavany.                               Zdroj: https://www.ivancicko.com/cyklotrasy-jihozapadniho-brnenska/